Адвокатське обʼєднання «Кріденс Партнерс» Credence Partners Law Firm
Захищаємо доброчесність

НАЗК | Форма декларації | Порядок заповнення декларації

НАЗК змінило форму декларації та встановило порядок її заповнення

01.12.2021 набрав чинності наказ НАЗК "Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (посилання: https://cutt.ly/YT5zo0C):

декларація подається незалежно від того, перебуває суб’єкт декларування в Україні чи за її межами;

паперова копія декларації до Національного агентства не подається;

види декларацій: щорічна – подається з 1 січня до 1 квітня за минулий рік;

cуб’єкт декларування, поновлений на роботі після 1 квітня – подає декларацію до 1 квітня наступного року. Якщо суб’єкт поновлений до 1 квітня – подає декларацію до 1 квітня за минулий рік. Щорічна декларація за час вимушеного прогулу не подається;

якщо особа, яка припинила здійснення діяльності, до 1 квітня знов починає здійснення діяльності, вона подає щорічну декларацію до 1 квітня за минулий рік;

декларація при звільненні подається не пізніше 30 календарних днів з дня припинення діяльності;

втрата статусу суб’єкта декларування у зв’язку із внесенням змін до закону або статусу юридичної особи публічного права не вважається припиненням діяльності та не зобов’язує особу подавати декларацію будь-якого виду;

у декларації зазначаються відомості відповідно до наявних документів;

при зазначенні відомостей про вартість майна необхідно додатково обрати одну з позначок: «це вартість на дату набуття права» або «це вартість за останньою грошовою оцінкою». Обрання однієї з позначок є обов’язковим;

інформація про вартість об’єкта декларування на дату набуття права відображається на підставі документа, відповідно до якого набуто право (за його наявності);

якщо об’єкт перебуває у суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї на праві користування і в документах, на підставі яких набуто право на майно, відсутні відомості про вартість об’єкта декларування, у полі щодо вартості такого об’єкта слід обрати позначку «Не відомо»;

обираючи вид декларації «щорічна», суб’єкт декларування додатково вказує відомості про те, продовжує він здійснювати діяльність чи припинив її здійснення та подає декларацію у році, наступному за припиненням діяльності (після звільнення), шляхом обрання відповідної позначки: «я продовжую виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування», або «я припинив(ла) виконувати функції держави або органу місцевого самоврядування (після звільнення)»;

Якщо адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання не збігаються, слід зазначити окремо відомості про зареєстроване місце проживання та заповнити блоки полів «Місце фактичного проживання або поштова адреса, на яку суб’єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію». При цьому додатково обрати такі позначки:

«це адреса місця фактичного проживання» - у разі, якщо вказана адреса є адресою місця фактичного проживання;

«це адреса для листування» - у разі, якщо вказана адреса є адресою для листування з Національним агентством, при цьому не є адресою місця фактичного проживання;

відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання зазначаються станом на кінець звітного періоду, а для адреси для листування - на дату подання декларації;

за наявності документів для ідентифікації особи за межами України суб’єкт декларування у блоці полів «Для ідентифікації за межами України» обирає позначку «Дані наявні»;

відомості щодо криптовалюти включають дані про: вид об’єкта; ідентифікатор в системі обігу віртуальних активів; кількість та вартість криптовалюти; дату набуття; постачальника послуг, пов’язаних із обігом криптовалюти; особу, якій належить об’єкт (суб’єкт декларування та/або члени його сім’ї).

відомості, що ідентифікують криптовалюту та особу, якій вона належить, а також про кількість криптовалюти, дату набуття та її вартість зазначаються обов’язково.

відомості щодо фінансових зобов’язань зазначаються за наявності хоча б однієї з таких умов:

розмір отриманої у звітному періоді позики (кредиту) перевищує 50 ПМ;

розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на початок звітного періоду перевищує 50 ПМ (у разі якщо позику (кредит) отримано у попередніх звітних періодах);

розмір зобов’язання за позикою (кредитом) на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ;

відомості про зобов’язання за позикою (кредитом) за наявності 2 та 3 умови, зазначаються незалежно від розміру зобов’язання, у тому числі за відсутності такого зобов’язання на кінець звітного періоду;

відомості про інші фінансові зобов’язання, у тому числі за договорами лізингу, страхування, недержавного пенсійного забезпечення, зазначаються лише у разі, якщо їх розмір на кінець звітного періоду перевищує 50 ПМ.

відомості про видатки, розмір кожного з яких перевищує 50 ПМ, здійснені на виконання одного правочину, вказуються у декларації окремо із зазначенням даних про правочин, який їх спричинив, а також дат їх здійснення;

розміри видатків, які не перевищують 50 ПМ, у тому числі здійснені на виконання одного правочину, не сумуються;

якщо правочин не спричинив видатку, у блоках полів щодо видатку слід обрати позначку «Не застосовується».

Матеріал підготовлено адвокатом, старшим партнером адвокатського об'єднання "КРІДЕНС ПАРТНЕРС" Юлією ШЕВЧЕНКО.

Юлія Шевченко
СТАРШИЙ ПАРТНЕР
  • +38 (050) 356-03-94
  • yuliya.shevchenko9@gmail.com
  • Адвокат, державний службовець 5 рангу, керівник відділу проведення повних перевірок - заступник керівника Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя НАЗК (2018-2020).
  • Завершила більше 1000 повних перевірок е-декларацій. Автор роз'яснень та нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції.
  • Має значний досвід представництва в судах і роботи в Державній виконавчій службі та Міністерстві юстиції України.

Контакти

 
Захищаємо доброчесність

 

Замовлення зворотнього дзвінка
Замовити консультацію фахівця
Залишити відгук про нас