Адвокатське обʼєднання «Кріденс Партнерс» Credence Partners Law Firm
Захищаємо доброчесність

НАЗК | декларація перед звільненням

Звільнення з публічної  служби «це ще не кінець», або як не стати «об’єктом нагляду» з боку антикорупційних органів

Вступаючи на шлях публічної служби особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування беруть на себе низку обов’язків, а деякі з них не припиняються і після її припинення. Такими зокрема є вимоги фінансового контролю, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

Перед особами, які з тих чи інших причин щороку звільняються з публічної служби, постає питання як залишитися доброчесним, не порушити антикорупційне законодавство та не стати «об’єктом нагляду» з боку антикорупційних органів.

Закон України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) встановлює, що особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а» і «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями («декларація перед звільненням»).

Окрім цього, абзац другий частини другої статті 45 Закону встановлює обов’язок для осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а» та «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, окрім «декларації перед звільненням», також подавати «декларацію після звільнення».

Таким чином, особам, які припиняють (припинили) діяльність, у зв’язку з якою виник обов’язок подавати декларацію,  слід пам’ятати про необхідність:

подати не пізніше 20 робочих днів з дня припинення відповідної діяльності «декларацію перед звільненням», яка охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування;

подати з 01.01 по 31.03 наступного за звітним роком, у якому було припинено відповідну діяльність, «декларацію після звільнення», яка охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація.

Разом з цим, необхідно мати на увазі, що в кожному правилі є винятки. Так, наявні випадки, в яких «декларацію перед звільненням» та «декларацію після звільнення» подавати не потрібно:

якщо до 1 квітня наступного року після звільнення з посади суб’єкт декларування знов розпочинає діяльність на публічній службі,  то він подає щорічну декларацію за минулий рік. В такому випадку «декларацію після звільнення» подавати не потрібно.

якщо особа перестає бути суб’єктом декларування (наприклад, згідно зі змінами, внесеними до закону, чи у зв’язку зі зміною статусу юридичної особи публічного права на юридичну особу приватного права) декларації подавати не потрібно. Адже в цих випадках особа втрачає статус суб’єкта декларування, і вимоги фінансового контролю більше не поширюються на неї.

якщо публічний службовець був переведений на іншу посаду державної служби/став переможцем конкурсу та звільнився з роботи і був прийнятий в інший орган протягом 20 робочих днів декларації “перед звільненням” та “після звільнення” не подаються.

у разі, якщо особа обіймала одночасно дві посади, що зумовлювали обов’язок подавати декларацію, але протягом року вона звільнилася або іншим чином припинила перебувати на одній із таких посад, декларації “перед звільненням” та “після звільнення” не подаються (оскільки особа продовжує виконувати діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування або прирівняну Законом до неї діяльність).

 

Контакти

 
Захищаємо доброчесність
Замовлення зворотнього дзвінка
Замовити консультацію фахівця
Залишити відгук про нас