Адвокатське обʼєднання «Кріденс Партнерс» Credence Partners Law Firm
як передати в управління корпоративні права?

Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю корпоративних прав

Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю корпоративних прав

 

 

 

В залежності від виду корпоративних прав Закон визначає такі способи передачі їх в управління:

 

укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності щодо управління підприємством, яке за способом заснування та формування статутного капіталу є унітарним; 

укладення договору управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію НКЦПФР на провадження діяльності з управління цінними паперами;

укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію НКЦПФР на провадження діяльності з управління активами. 

Які особливості слід враховувати:

 

передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації НКЦПФР випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування;

якщо на момент закінчення 30-денного строку в системі депозитарного обліку встановлено обмеження на здійснення операцій з акціями на підставі відповідного рішення НКЦПФР про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, передача таких акцій в управління має бути здійснена протягом 30 днів з дати
відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо відповідних акцій;

з огляду на абз.1 ч.2 ст. 4 Закону України «Про інститут спільного інвестування» фізична особа може бути учасником венчурного фонду за умови придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка за номінальною вартістю цих цінних паперів складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі,
встановленому законом на 01.01.2014;

з огляду на ст.17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у разі укладання договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію НКЦПФР на провадження діяльності з управління цінними паперами, сума такого договору має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам;

забороняється передавати в управління підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї;

заборонено укладати договори управління із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени сім’ї;

в одноденний термін після передачі в управління підприємств та корпоративних прав слід письмово повідомити про це НАЗК із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

Якщо особа призначена (обрана) на посаду, з якою пов'язаний обов’язок щодо передачі в управління підприємств та корпоративних прав, до введення в дію Закону (26.04.2015) і після цього не перепризначалася і не переобиралася – то на неї такий обов’язок не поширюється.


Якщо особа передала підприємства та корпоративні права в управління до призначення (обрання) на посаду, з якою пов'язаний обов’язок щодо передачі в управління підприємств та корпоративних прав, у спосіб, що відповідає Закону, повторну передачу здійснювати непотрібно.


Вимоги щодо передачі в управління підприємств та корпоративних прав з
18.10.2019 не поширюються на:


осіб, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50% акцій (часток) належать державі;

депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі);

помічників-консультантів народних депутатів України, працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України та заступника Голови Верховної Ради України, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.

Типові помилки:


ототожнення передачі в управління корпоративних прав з необхідністю їх відчуження (продажу);

ототожнення передачі в управління корпоративних прав з наданням доручень або довіреностей іншій особі на управління корпоративними правами;

припущення про необхідність отримання попередньої згоди загальних зборів учасників товариства;

припущення про необхідність отримання згоди другого з подружжя;

припущення, що якщо особа не отримує дивіденди або юридична особа не здійснює діяльності, корпоративні права можна не передавати в управління;

припущення, що якщо підприємство чи корпоративні права не пов’язані із сферою службових повноважень – їх можна не передавати в управління;

припущення, що підприємство чи корпоративні права юридичної особи, які перебувають у стані припинення, можна не передавати в управління;

зміст договору управління підприємством або корпоративними права не виключає можливості впливу установника управління на управителя або передбачає окремі права установника управління щодо управління підприємством чи корпоративними правами.

Слід зважати, що у разі прийняття рішення про позбавлення корпоративних задля виконання вимог Закону, таке позбавлення має бути здійснено також у 30-денний строк з моменту призначення (обрання) на посаду. При цьому  варто враховувати, що відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Тому, якщо така процедура не може бути здійсненна у 30-денний строк, до виходу з товариства варто все ж таки передати корпоративні права в управління.

 

Також варто враховувати, що хоча Закон і не вимагає укладати нотаріальний договір управління корпоративними правами, проте на практиці існують випадки, коли нотаріуси відмовляються засвідчувати дійсність копії договору, який укладено без нотаріального засвідчення справжності підписів фізичних осіб на ньому, що унеможливить направлення нотаріально засвідченої копії договору до НАЗК.

Щоб мінімізувати спілкування з НАЗК до нотаріально завіреної копії про передачу в управління корпоративних прав рекомендується додавати наказ про призначення (рішення про обрання) на посаду.

 

І насамкінець звертаємо увагу, що передача в управління корпоративних прав не є заходом врегулювання конфлікту інтересів, а повідомлення НАЗК про передачу в управління підприємств та корпоративних прав не є повідомленням про потенційний чи реальний конфлікт інтересів. А тому, якщо за посадою вам необхідно приймати рішення, які стосуються ваших підприємств чи корпоративних прав, слід дотримуватися загальних вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

Матеріал підготовлено адвокатом, старшим партнером адвокатського об'єднання "КРІДЕНС ПАРТНЕРС" Іриною Мостовою.

Фото автора Daria ObymahaPexels

Фото автора Sebastian VoortmanPexels

Ірина Мостова
СТАРШИЙ ПАРТНЕР
  • +38 (063) 433-77-59
  • ir.ol.most@gmail.com
  • Адвокат, Заслужений юрист України, викладач Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України
  • Автор онлайн курсів #Конфлікт інтересів: треба знати!, #Конфлікт інтересів: від теорії до практики
  • Розробник нормативних актів у сферах антикорупційної політики, кримінального процесу, кримінальної та адміністративної відповідальності, виконавчого провадження
  • Має 5 ранг державного службовця.
  • Керівник Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень НАЗК (2016 – 2019 рр.)
  • Керівник відділу нормативно-методичного забезпечення Департаменту державної виконавчої служби Мінюсту (2015-2016)
  • Керівник відділу взаємодії з Державною виконавчою службою України Мінюсту (2011-2015)
  • Керівник відділу з питань кримінального та процесуального права Мінюсту (2008-2011)

Контакти

 
Ми знаємо як захистити Вашу доброчесність

 

Замовлення зворотнього дзвінка
Замовити консультацію фахівця
Залишити відгук про нас